BAZTANGO indarkeria matxistaren eta arreta zerbitzuen inguruko DIAGNOSTIKOA

BAZTANGO indarkeria matxistaren eta arreta zerbitzuen inguruko DIAGNOSTIKOA

BAZTANGO INDARKERIA MATXISTAREN ETA ARRETA ZERBITZUEN INGURUKO DIAGNOSTIKOA

Genero-desberdinkerien baitan antolaturiko egungo jendarte honetan, emakume, neskato, haur edota sexu-genero disidenteen eskubideak sistematikoki urratzen dira. Indarkeria matxista bereizkeria horien adierazpen gordinena da eta, era berean, desparekotasun horiek iraunarazteko mekanismo gisa jarduten du. Indarkeriarik gabeko bizitzak aldarrikatzearekin batera, ezinbestean, honi aurre egin eta erantzuna hobetzeko neurriak hartu behar dira. Zeregin horri ekin dio 2022. urtean Baztango Udaleko Berdintasun Zerbitzuak beste hainbat elkarte, erakunde eta herritarrekin batera, indarkeria matxistari Baztanen ematen zaion erantzuna hobetzeko bide berriak marraztuz.

Horretarako ezinbestekoa da, egun udalerrian indarkeria matxistaren inguruan dagoen errealitatea aztertzea. Hortaz, Baztango Indarkeria Matxistaren eta Arreta Zerbitzuen Inguruko Diagnostikoa (2022) osatu dugu Berdintasun Zerbitzuarekin batera. Errealitatea ezagutzearekin batera, bidean da Emakumeen Kontrako Indarkeria Kasuetan lehen arretaz arduratzen diren erakundeen koordinazio protokoloa.

Emagin Elkartean ikerketa lana egiteaz gain, komunikazio euskarriak ere sortzen ditugu. Baztanen, Indarkeria matxista kasuetan entitateek jarraitu beharreko prozeduren flujogramak eta indarkeria kasuetan esku hartzen duten baliabideen eskuorriaren diseinuak garatu ditugu.

Bazntago baliabideen eskuorria
Baztango oinarrizko zerbitzuen flujogramak
Baztango indarkeria matxista diagnostikoa

BAGA ETA BAGABIZ, BERRITXU FEMINISTA

BAGA ETA BAGABIZ, BERRITXU FEMINISTA

BAGA ETA BAGABIZ, BERRITXU FEMINISTA

Orain arte, Berriatuan garatu diren berdintasun politikak I. Berdintasun Planaren baitan garatu izan dira. Prozesu xume baten bidez zehaztu zen plana, eta gerora, zailtasunekin topatu ziren aurrera eramateko; izan ere, oso baliabide tekniko gutxi daude herri txikietan, eta jarraipena egiteko bestelako Berdintasun egiturarik ezin izan da sortu.

2022an, batetik, egungo gizon eta emakumeen egoera aztertu dugu, horien artean dauden bereizkeria egoerak argitara ekarriz eta horiek iraultzeko aukeretan arreta jarriz. Bestetik, egoera iraultzeko orain arte egindakoa aztertu dugu, ekintzen eraginkortasuna neurtzeko eta emakume zein gizonen bizitzetan izandako eraginak aztertzeko. Azkenik, zapalkuntzak ezabatzen joateko Berdintasun Plan berria zehazteko prozesua egiten ari gara.

Hori guztia egiteko, prozesu parte hartzailea lehenetsi dugu; izan ere, prozesuak eta planak arrakasta izateko, ezinbestekoa da herrian errotua egotea, tokiko bizipenetatik abiatzea eta administrazio publikoaren osagarri izango diren egitura herritar iraunkorrak sortzea.

baga eta bagabiz, Berritxu feminista

IZT KOOPERATIBAREN DIAGNOSTIKO FEMINISTA

IZT KOOPERATIBAREN DIAGNOSTIKO FEMINISTA

IZT KOOPERATIBAREN DIAGNOSTIKO FEMINISTA

Argi dago egungo gizartea ezin dela soilik prozesu sozialen bidez ulertu. Aitzitik, gure eguneroko bizitzan artefaktu teknologikoek hartu duten erabateko presentzia dela-eta salbuetsi ezinezko elementu bihurtu dira gogoeta horretan. Era berean, informazio teknologiaren garapena ere ezin da giza-harremanetan ematen diren transformazioetatik aparte aztertu. Hain zuzen, teknologia eta giza harremanen arteko gurutzaketa horretan kokatzen da IZT kooperatiba. Bere jarduera esparrua IKTen eremua izanik ere, pertsonak ardatz dituen proiektu gisa definitzen du bere burua eta erabat maskulinizatuta dagoen  sektore batetan balio parekideen aldeko apustua egiten du. Abiapuntu hori ezinbestekoa izan da Emaginetik IZTren ebaluazio-diagnostikoa osatu ahal izateko, hasierako borondaterik gabe ezinezkoa delako etorkizun berdinzaleagoak irudikatzea. Elkarrekin egindako bideak emaitza positiboak izan ditu, gainera, genero ikuspegitik kooperatiba barruan hobetzeko dauden puntuak identifikatu eta horiek gainditzeko ekinbide posibleez hausnartu dugulako.  

izt logoa

ANTZUOLAKO BERDINTASUN POLITIKEN DIAGNOSTIKOA: BERDINTASUN PLAN BERRIA EGITEKO OINARRIA

ANTZUOLAKO BERDINTASUN POLITIKEN DIAGNOSTIKOA: BERDINTASUN PLAN BERRIA EGITEKO OINARRIA

ANTZUOLAKO BERDINTASUN POLITIKEN DIAGNOSTIKOA: BERDINTASUN PLAN BERRIA EGITEKO OINARRIA

Antzuolan azken urteetan martxan jarri dituzten berdintasun politiken diagnostikoa osatu dugu, plan berri bat egiteko oinarri gisa. Parte hartzea izan du oinarri eta Antzuola herrian garatu diren udal politiken eta herritarren bizitzako arloetan birsotzen diren genero bereizkeriak aztertzeko baliatu dugu. Horrek aukera eman digu emakume, gizon eta subjektu ez binarioen arteko berdintasunaren bidean beharrezko diren ekinbideak identifikatzeko.

Horrez gain herritarren eta udal ordezkarien sentsibilizazioa sustatu nahi izan dugu, eta Antzuolako emakumeen zein patriarkatuak azpiraturiko bestelako subjektuen ahalduntzea eta boteretze feminista bultzatzen saiatu gara.

Goienak gaiarekin egingako ereportajea:

https://goiena.eus/antzuola/1622909845901-antzuolako-berdintasun-diagnostikoa-buktatzear-du-emaginek

PASAIAKO GENERO DIAGNOSTIKOA ETA BERDINASUN POLITIKEN EBALUAZIO KUALITATIBOTIK, PASAIKO II BERDINTASUN PLANERA

PASAIAKO GENERO DIAGNOSTIKOA ETA BERDINASUN POLITIKEN EBALUAZIO KUALITATIBOTIK, PASAIKO II BERDINTASUN PLANERA

PASAIAKO GENERO DIAGNOSTIKOA ETA BERDINASUN POLITIKEN EBALUAZIO KUALITATIBOTIK, PASAIKO II BERDINTASUN PLANERA

Pasaian azken urtean 2008an abiatu zuten berdintasun ibilbidearen ebaluazio kualitatiboa egin dugu Emagin Elkartetik. Horretarako, prozesu parte hartzailea lehenetsi dugu, eta bertako teknikari, gizarte langile, ordezkari politiko, udaltzain, mugimendu feminista eta hainbat emakumerekin egon gara ibilbide hori aztertzen.

Hori oinarri hartuta, Pasaiako II. Berdintasun Plana osatuko dugu, datozen lau urteetarako ardatz izango dutena. Parte hartze zabala egon da eraikuntza prozesuan, eta espero dugu bide orri baliagarria izatea.